Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 58 Vedlikehold

Den ansvarlige skal sikre at landanlegg og deler av disse holdes ved like, slik at de krevde funksjonene ivaretas i alle faser av levetiden.
Paragraf sist endret: 1. januar 2017

Med vedlikehold menes kombinasjonen av alle tekniske, administrative og styringsrelaterte tiltak gjennom livssyklusen til en enhet, som har til hensikt å opprettholde den i eller gjenvinne en tilstand der den kan oppfylle krevd funksjon, jf. definisjonen 2.1 (med tilhørende terminologi) i standarden NS-EN 13306.
Vedlikeholdet omfatter blant annet aktiviteter som overvåking, inspeksjon, prøving og reparasjon, og det å holde orden.
Med funksjoner menes også sikkerhetsfunksjonene, jf. § 3. For disse funksjonene innebærer kravet til vedlikehold at ytelsen skal være ivaretatt til enhver tid, jf. § 10.
Med landanlegg eller deler av disse menes også midlertidig utstyr.
Med alle faser menes også perioder der landanlegget eller deler av dette er midlertidig eller permanent nedstengt.

Pålegg til Equinor etter gransking av Hammerfest LNG

Publisert: 22. april 2021

Avvik

Equinor - Mongstad - oppfølging av overflateprogram

Publisert: 5. januar 2021

Avvik

Esso – Slagentangen – gransking av naftalekkasje

Publisert: 2. desember 2020

Avvik

Norske Shell – Ormen Lange/Nyhamna – drift og vedlikehald av røyrleidningar, undervassanlegg og landanlegg

Publisert: 29. oktober 2020

Avvik

Statnett SF – Nyhamna - elektriske anlegg

Publisert: 3. oktober 2019

Avvik

Equinor - Snøhvit og Hammerfest LNG - drift og vedlikehald

Publisert: 27. september 2019

Avvik

Equinor - Mongstad - elektriske anlegg

Publisert: 19. august 2019

Avvik

Gassco - Nyhamna - materialhåndtering

Publisert: 29. mai 2019

Avvik

Pålegg til Esso - Slagentangen - materialhåndtering og styring av arbeidsmiljø

Publisert: 6. februar 2019

Avvik

Equinor - Tjeldbergodden - Driftstilsyn med elektriske anlegg

Publisert: 23. oktober 2018

Avvik

Equinor - Sture - Elektriske anlegg

Publisert: 17. august 2018

Avvik

Statoil - Mongstad - Gransking av naftalekkasje

Publisert: 1. mars 2018

Avvik

Statoil - Hammerfest LNG - Storulykketilsyn og tilsyn med elektriske anlegg

Publisert: 25. juli 2017

Avvik

Statoil - Hammerfest LNG - Kran og løft og Arbeidsmiljø

Publisert: 26. april 2017

Avvik

Statoil - Mongstad - Gransking av gasslekkasje

Publisert: 7. mars 2017

Avvik

Norske Shell - Nyhamna - Driftstilsyn

Publisert: 24. februar 2017

Avvik

Statoil - Sture og Kollsnes - Kran- og løfteoperasjoner og Arbeidsmiljø

Publisert: 17. januar 2017

Avvik

Pålegg til Gassco og Statoil - Kårstø - Elektrisk anlegg og Storulykkerisiko

Publisert: 3. januar 2017

Avvik

Esso - Slagentangen - Elektriske anlegg

Publisert: 14. november 2016

Avvik

Esso - Slagentangen - Oppfølging etter hendelse

Publisert: 13. april 2016

Avvik

Shell - Nyhamna - Stillas, styring og vedlikehold

Publisert: 25. juni 2015

Avvik

Gassco - Kårstø - Materialhåndtering og kran- og løfteoperasjoner

Publisert: 9. oktober 2014

Avvik

Statoil - Mongstad - Stillasarbeid

Publisert: 26. august 2014

Avvik