Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 55 Planlegging

Ved planlegging av aktiviteter på landanlegg skal den ansvarlige sikre at viktige bidragsytere til risiko holdes under kontroll, både enkeltvis og samlet, jf. også styringsforskriften § 12.
Planleggingen skal ta hensyn til statusen for viktige bidragsytere til risiko og til endringen i risiko som går fram av risikoindikatorene, jf. styringsforskriften § 10.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Ingen kommentar.

Esso - Slagentangen - Vedlikeholdsstyring

Publisert: 7. mai 2019

Equinor - Mongstad - Vedlikehold

Publisert: 29. april 2019

Statoil - Mongstad - Gransking av gasslekkasje

Publisert: 7. mars 2017