Hopp til hovedinnhold

§ 54 Overføring av informasjon ved skift- og mannskapsbytte

Ved skift- og mannskapsbytte skal den ansvarlige sikre nødvendig overføring av informasjon om status for sikkerhetssystemer og pågående arbeid, samt annen informasjon som er av betydning for helse, miljø og sikkerhet ved utføring av aktiviteter, jf. styringsforskriften § 15.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Med skift- og mannskapsbytte menes daglig skiftbytte på landanlegg og utskifting av personell ved endt arbeids- og oppholdsperiode på landanlegget, både for operatør- og entreprenørtilsatte.

Equinor – Mongstad – gransking av personskade og damputslipp

Publisert: 1. desember 2020

Avvik

Statoil - Mongstad - Gransking av naftalekkasje

Publisert: 1. mars 2018

Avvik

Statoil - Stureterminalen - Gransking av arbeidsulykke

Publisert: 16. februar 2017

Avvik