Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 52 Trening og øvelser

Den ansvarlige skal sikre at det utføres nødvendig trening og nødvendige øvelser, slik at personellet til enhver tid er i stand til å håndtere operasjonelle forstyrrelser og fare- og ulykkessituasjoner på en effektiv måte.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For de områder av beredskapen som omfattes av Næringslivets sikkerhetsorganisasjons bestemmelser og retningslinjer for industrivern, vises det til disse for trening og øvelser.

Gassco - Kårstø - Materialhåndtering

Publisert: 6. august 2019

Avvik

Equinor – Sture - Storulykketilsyn innen beredskap

Publisert: 7. januar 2019

Avvik

Gassco - Kårstø - Materialhåndtering og kran- og løfteoperasjoner

Publisert: 9. oktober 2014

Avvik