Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 17 Avgasskanaler

Avgasskanaler for forbrenningsprodukter skal plasseres og utformes slik at varme flater og gnister ikke kan antenne potensielle lekkasjer av brennbare væsker og gasser, og slik at avgasser ikke er til ulempe for personell, eller skaper farlige situasjoner.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Avgasskanaler bør utformes slik at avgassene ledes til uklassifiserte områder.