Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 5 Valg av utbyggingsløsning

Ved valg av utbyggingsløsning skal det tas hensyn til
  1. storulykkesrisiko,
  2. driftsformen,
  3. den geografiske beliggenheten,
  4. lokasjonsbetingelsene,
  5. regularitetskravene,
  6. levetiden,
  7. eventuell senere fjerning, og
  8. behov for utvikling av ny teknologi.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Ved valg av utbyggingsløsning bør det tas hensyn til følgende:
bokstav a:viktige bidragsytere til risiko, jf. styringsforskriften § 4 og § 17,
bokstav b:organisering, bemanning, vedlikehold, transportløsning, arbeidsmiljø, eventuelle dykkeroperasjoner,
bokstav c:infrastruktur, naboforhold, landbruk, havbruk og seilingsleder,
bokstav d:topografiske forhold, grunnforhold, værforhold, havneforhold, vegetasjon, grunnvannsnivå,
bokstav e:leveringsforpliktelser og økonomi,
bokstav f:fleksibilitet og forventete endrede driftsforhold, samt framtidig bruk,
bokstav g:fjerning og gjenbruk.
Det bør også tas hensyn til behovet for kvalifisering av ny teknologi, jf. § 9.