Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 36 Rapportering av skader på bærende konstruksjoner og rørledningssystemer

Det kan etableres rutiner som innebærer at andre enn operatøren rapporterer etter denne bestemmelsen.
Rapporteringen skal være i henhold til de kriteriene og det formatet som er gitt i brukerveiledningen for databasen som nevnt i første ledd.

Equinor – Kristin – integritets- og barrierestyring

Publisert: 20. november 2020

Avvik