Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 12 Planlegging

Den ansvarlige skal planlegge aktivitetene i virksomheten i henhold til de fastsatte målene, strategiene og kravene slik at planene ivaretar hensynet til helse, miljø og sikkerhet.
De ressursene som er nødvendige for å utføre de planlagte aktivitetene, skal stilles til rådighet for prosjekt- og driftsorganisasjoner.
Operatøren eller den som står for driften av en innretning eller et landanlegg skal sikre at planer som er av betydning for helse, miljø og sikkerhet, samordnes, jf. § 11.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Planene som nevnt i første ledd, kan være planer der helse, miljø og sikkerhet er en integrert del, eller planer for egne helse-, miljø- og sikkerhetsaktiviteter. Et eksempel på en plan der helse, miljø og sikkerhet er en integrert del, er planer for vedlikehold eller drift.
Ressursene som nevnt i andre ledd, kan omfatte blant annet infrastruktur, personell og informasjon.

Equinor - Sleipner B - ledelsens oppfølging av integritet og vedlikehold av konstruksjoner

Publisert: 4. januar 2021

Avvik

Wintershall Dea/Seadrill – West Mira – arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 1. desember 2020

Avvik

Seadrill – West Mira – Gransking av utilsiktet frakobling av nedre stigerørspakke

Publisert: 22. september 2020

Avvik

Pålegg etter tilsyn med Aker BP - Ula

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Floatel International - Floatel Endurance - Beredskap, vedlikehold og teknisk sikkerhet

Publisert: 13. juli 2018

Avvik

Statoil - Mongstad - Gransking av naftalekkasje

Publisert: 1. mars 2018

Avvik

Statoil - Songa Offshore - Trollfeltet - Bore- og brønnaktiviteter

Publisert: 20. november 2017

Avvik

Eni - Goliat - Gransking av personskade

Publisert: 19. januar 2017

Avvik

Nyhamna - Arbeidsmiljø og materialhåndtering

Publisert: 12. januar 2015

Avvik

Statoil - Heimdal Main Platform (HMP) - Vedlikeholdsstyring

Publisert: 18. juni 2014

Avvik