Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 8 Interne krav

Den ansvarlige skal sette interne krav som konkretiserer krav i regelverket, og som bidrar til å nå målene for helse, miljø og sikkerhet, jf. § 7 om mål og strategier. Dersom de interne kravene uttrykkes funksjonelt, skal det settes kriterier for oppfylling.
Operatøren skal sikre at det er samsvar mellom egne krav og mellom egne og andre deltakeres krav.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Ingen kommentar.

Equinor – Veslefrikk B - teknisk tilstand for konstruksjoner og maritime systemer

Publisert: 29. juni 2020

Avvik

Okea – Draugen – materialhåndtering, kran og løft, arbeid i høyden og arbeidsmiljø

Publisert: 19. mai 2020

Avvik

Equinor – Martin Linge – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 15. mars 2019

Avvik

Pålegg til Rowan Norway - Rowan Stavanger - Beredskap og vedlikeholdsstyring

Publisert: 16. november 2017

Avvik

Statoil - Mongstad - Arbeidsmiljø og tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning

Publisert: 7. juli 2017

Avvik

Pålegg til Prosafe etter tilsyn - Safe Scandinavia - Avvikshåndtering

Publisert: 9. desember 2016

Avvik

Pålegg til ENI - Goliat - Logistikk og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 18. februar 2016

Avvik

Rowan Norway Ltd - Rowan Gorilla VI - Styring av risiko

Publisert: 15. april 2015

Avvik

Statoil - Statfjord C - Barrierestyring

Publisert: 17. juli 2014

Avvik

Statoil - Gullfaks C - Barrierestyring

Publisert: 5. mars 2014

Avvik