Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 11 Beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier

Før det treffes beslutninger skal den ansvarlige sikre at problemstillinger som angår helse, miljø og sikkerhet, er allsidig og tilstrekkelig belyst.
Beslutningskriteriene skal være basert på de fastsatte målene, strategiene og kravene for helse, miljø og sikkerhet og foreligge i forkant av beslutninger.
Det skal sikres nødvendig samordning av beslutninger på ulike nivå og ulike områder slik at det ikke oppstår utilsiktede effekter.
Forutsetninger som legges til grunn for en beslutning, skal uttrykkes slik at de kan følges opp.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Med allsidig og tilstrekkelig belyst som nevnt i første ledd, menes blant annet at rapporter, data og analyser som inngår i beslutningsgrunnlaget, har den nødvendige kvaliteten, at ulike alternativer og konsekvenser av disse er utredet, og at relevante fagfolk og brukergrupper har vært involvert.

Maersk Drilling - Maersk Invincible - Gransking av hendelse på boredekk

Publisert: 14. mars 2019

Aker BP - Tambar - Gransking av gangbrohendelse

Publisert: 28. januar 2019

Teekay - Petrojarl Knarr FPSO - Arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 8. juni 2018

Equinor/Prosafe - Safe Scandinavia - Beredskap, logistikk, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 5. juni 2018

Rowan og Lundin Arbeidsmiljø og boring brønn

Publisert: 14. mars 2018

Statoil - Gullfaks B - Gransking av hendelse med fallende Eagle rørhåndteringskran

Publisert: 31. august 2017

Statoil - Troll/Songa Endurance - Gransking av brønnkontrollhendelse

Publisert: 21. februar 2017

Statoil - Gudrun - Gransking av hydrokarbonlekkasje

Publisert: 15. mars 2016

ConocoPhillips - Eldfisk - Granskning av nødavstengning og akutt oljeutslipp

Publisert: 20. august 2015

Statoil - Heimdal Main Platform (HMP) - Vedlikeholdsstyring

Publisert: 18. juni 2014