Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 76 Aerosolbeholdere

Aerosolbeholdere som definert i forskrift om aerosolbeholdere (forskrift om aerosolbeholdere), skal være i samsvar med kravene i den forskriften, også når slike aerosolbeholdere brukes i petroleumsvirksomheten.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Denne paragrafen viderefører tidligere innarbeiding i petroleumsvirksomheten av rådsdirektiv 75/364/EØF om aerosolbeholdere samt vedtatte endringer i kommisjonsdirektiv 94/1/EØF.