Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 74 Enkle trykkbeholdere

(Opphevet ved forskrift 26. april 2019)
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

(Paragrafen er opphevet. Veiledningen tas ut.)