Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 73 Heiser

Heiser skal utformes ut fra de forholdene de skal brukes under, og slik at personellbefordring og materialtransport kan foregå på en effektiv og forsvarlig måte, jf. § 13.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For å oppfylle krav til heiser bør standarden NORSOK R-002 vedlegg E brukes.

ENI Norge - Goliat FPSO

Publisert: 6. mars 2015

Avvik