Hopp til hovedinnhold

§ 70 Helikopterdekk

Helikopterdekk skal utformes og utstyres slik at de oppfyller kravene i forskrift om luftfart med helikopter – bruk av offshore helikopterdekk.
Utstyr for brannbekjempelse på helikopterdekk skal utformes og plasseres slik at
  1. branner på helikopterdekket, både på og inne i helikoptre, kan bekjempes sikkert og effektivt,
  2. redningsmannskapet og annet personell beskyttes under evakuering av helikoptre.
  3. skumslukkingsanlegg skal levere skum innen 15 sekunder etter at de er aktivert.
Helikopterdekket skal være utstyrt med én brannslokkestasjon ved hver atkomstvei.
Paragraf sist endret: 1. januar 2020

For å oppfylle kravene til helikopterdekk som nevnt i første ledd, kan standarden NORSOK C-004 brukes.
For utforming av helikopterdekk bør standarden NORSOK S-001 kapittel 21.4.9 brukes, med unntak av angitt responstid for levering av slokkemidler og med følgende tillegg:
  1. For innretninger der det er spesielle problemer knyttet til inn- og utflyging, bør dette tas hensyn til ved utforming og plassering av helikopterdekket.

Altera Infrastructure Production AS - Petrojarl Knarr FPSO - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer, prosessikkerhet og teknisk sikkerhet

Publisert: 16. juni 2021

Avvik

Equinor – Aasta Hansteen SPAR FPSO - styring av materialhåndtering, beredskap og helikopterdekk

Publisert: 29. august 2019

Avvik

Statoil - Troll C - Beredskap - Logistikk - Arbeidstakermedvirkning

Publisert: 22. mai 2017

Avvik