Hopp til hovedinnhold

§ 67 Avfall

Innretninger skal utformes slik at avfall kan samles, oppbevares og behandles på en helsemessig og miljømessig forsvarlig måte som nevnt i aktivitetsforskriften § 72.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Ingen kommentar.