Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 65 Anlegg og utstyr for bemannede undervannsoperasjoner

Dykkerklokker skal ha et innvendig volum på minst 4,5 m3. Dersom dykkerklokken er beregnet for flere enn to dykkere, skal det for hver ekstra dykker være et innvendig tilleggsvolum på 1,5 m3.
Kammerkompleks for metningsdykking skal ha en innvendig høyde på minst 200 cm målt over dørken midt i kammeret. Det skal være et innvendig volum på minst 4 m3 for hver person.
Navlestrengen til undervannskamre skal kunne frakoples på en kontrollert måte dersom støttefartøyet mister sin posisjon. I tillegg skal strengen lett kunne finnes igjen slik at nødvendige forsyninger til undervannskammeret kan reetableres.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For utforming av anlegg og utstyr for bemannede undervannsoperasjoner på fartøy, se § 1.
For generelle krav til utforming av anlegg, systemer og utstyr for bemannede undervannsoperasjoner, se § 10.