Hopp til hovedinnhold

§ 57 Rørledningssystemer

Rørledningssystemene skal utformes slik at innvendig vedlikehold kan utføres.
Sluser for avsending og mottak av rense- og inspeksjonsverktøy skal utformes slik at de ikke kan åpnes under trykk.
For fleksible rørledningssystemer og rørledningssystemer av annet materiale enn stål skal det fastsettes utnyttelsesfaktorer og eventuelle last- og materialfaktorer slik at sikkerhetsnivået for slike systemer ikke er lavere enn for stålrørledninger og stålstigerør.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Trykket i slusene som nevnt i andre ledd, bør være mulig å lese av både før oppstart og under drift.
For å oppfylle kravet til sikkerhetsnivå som nevnt i tredje ledd, bør feilsannsynlighetene i standarden DNV-ST-F101 og DNV-ST-F201 seksjon 2, tabell 2-5 brukes.
For generelle krav til utforming, se § 5, § 10, § 12 og § 15.