Hopp til hovedinnhold

§ 52 Sementeringsanlegg

Sementeringsanlegget skal utformes slik at det blander, lagrer og leverer nøyaktig volum av sement med nødvendige egenskaper for å ivareta forsvarlig forankring og barriereintegritet. Anlegget skal utformes slik at rester av både ublandede kjemikalier og ferdigblandet sement blir håndtert i henhold til forurensningslovens prinsipper.
Dersom sementeringsanlegget med tilhørende systemer skal fungere som erstatningsanlegg for borevæskeanlegget, skal det ha kapasitet og arbeidstrykk til å kunne kontrollere brønntrykket til enhver tid.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For generelle krav til utforming av kjemikalieanlegg, se § 15.
For å oppfylle kravet til sementeringsanlegg bør standarden NORSOK D-001 kapittel 5 og 6 samt vedlegg A, B og C brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, med følgende tillegg:
  1. Sementeringsanlegget og sementeringshodet bør kunne fjernopereres.
For flyttbare innretninger som er registrert i et nasjonalt skipsregister, kan DNV-OS-E101 kapittel 2, seksjon 5, avsnitt 7.4 brukes som et alternativ.