Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 45 Redningsdrakter og redningsvester med mer

Personlige redningsdrakter skal kunne oppbevares i lugarene. I tillegg skal det plasseres et antall redningsdrakter og redningsvester lett tilgjengelig på innretningen, basert på resultatene fra beredskapsanalysen som nevnt i styringsforskriften § 17.
Redningsdraktene og redningsvestene skal kunne oppbevares slik at kvaliteten ikke forringes.
Livbøyer skal plasseres lett tilgjengelig på innretningen.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Ingen kommentar.