Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 41 Utstyr for redning av personell

Innretninger skal til enhver tid disponere utstyr for rask og skånsom redning av personell som faller i sjøen, jf. også {HYPERLINK|aktivitetsforskriften § 77|Aktivitetsforskriften|p77|1044|INTERNAL|613|forskrift}. Dette utstyret skal ikke utsette redningsmannskapet eller personellet som skal reddes, for uakseptabel risiko.
Paragraf sist endret: 1. januar 2014

For at innretningene til enhver tid skal disponere utstyr som nevnt i første ledd, bør det være to uavhengige mann-over-bord-båtsystemer (MOB-båtsystemer), jf. {HYPERLINK|§ 5|Innretningsforskriften|p5|1044|INTERNAL|634|forskrift} bokstav c. Båtsystemene kan plasseres på innretningen, på beredskapsfartøyet eller med ett system på hver av dem.
For utforming av utsettings- og opptaksarrangementene for rednings- og evakueringsmidler vises det til {HYPERLINK|§ 69|http://www.lovdata.no/all/hl-19961129-072.html|p69|1044|EXTERNAL||}.

Statoil - Norne FPSO - Beredskapsstyring

Publisert: 8. mai 2014

Avvik