Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 34a Kontroll- og overvåkingssystem

Innretninger skal ha kontroll- og overvåkingssystemer som med tilhørende alarmer varsler hendelser, avvik eller feil som har betydning for sikkerheten. Alarmer skal gis slik at de kan oppfattes og behandles på den tiden som kreves for sikker betjening av utstyr, anlegg og prosesser.
Paragraf sist endret: 1. januar 2014

Kontroll- og overvåkingssystemer kan ha grensesnitt mot andre systemer, men bør sikres slik at dette ikke svekker systemet. I tillegg bør Norsk olje og gass retningslinje nr. 104 legges til grunn for beskyttelse mot IKT-relaterte farer.
Alarmer bør defineres og utformes slik at
  1. alarmene som presenteres, er relevante, enkle å registrere og oppfatte og klart viser hvor de eventuelle avvikene og faresituasjonene har oppstått,
  2. alarmene kodes, kategoriseres og tildeles prioritet basert på alarmenes sikkerhetsmessige betydning og hvor raskt det må reageres for å unngå uønskede konsekvenser,
  3. alarmsystemene legger til rette for undertrykking og redusering av alarmer, slik at mental overbelastning unngås under driftsforstyrrelser og ulykkeshendelser.
Ved utforming av alarmsystemene bør standardene EN 62682 og EEMUA 191 legges til grunn. Ytelseskravet i EEMUA 191 kapittel 6 og EN 62682 kapittel 16.5 bør tilpasses det spesifikke anlegget.

Equinor – Martin Linge – kontroll-, overvåkings- og sikkerhetssystemer

Publisert: 11. januar 2021

Avvik

Pålegg - Equinor - Oseberg A - alarmbelastning og Human Factors

Publisert: 27. juni 2019

Avvik

Equinor - Martin Linge - ferdigstillelse og klargjøring for drift

Publisert: 25. juni 2019

Avvik

Statoil - Norne - Lekkasjedeteksjon

Publisert: 31. januar 2018

Avvik

BP - Valhall PH - Kontrollfunksjoner

Publisert: 1. juli 2016

Avvik

Statoil - Kvitebjørn - Barrierestyring

Publisert: 25. mai 2016

Avvik

Saipem SpA - Scarabeo 8 - Alarmsystem

Publisert: 3. mai 2016

Avvik

North Atlantic Drilling - West Elara - Oppfølging av alarmsystem

Publisert: 1. august 2014

Avvik