Hopp til hovedinnhold

§ 26 Stråling

Innretninger skal utformes slik at eksponering for stråling begrenses.
Det skal primært legges til rette for tekniske løsninger som reduserer behovet for å bruke radioaktive stoffer. Der radioaktive stoffer likevel må brukes, skal det legges til rette for sikker transport, håndtering og lagring av stoffene.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Med stråling som nevnt i første ledd, menes ioniserende og ikke-ioniserende stråling.
For å oppfylle kravet til stråling som nevnt i første ledd, bør standarden NORSOK S-002N kapittel 6.2.10 brukes. Se også aktivitetsforskriften § 37.

SUT-tilsyn - AKOFS - AKOFS Seafarer - boring og brønn

Publisert: 9. juli 2020

Avvik