Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 22 Utendørs arbeidsområder

Utendørs arbeidsområder skal ha tilstrekkelig værbeskyttelse slik at faren for helseplager og feilhandlinger reduseres.
Værbeskyttelse i utendørsområder skal være tilpasset forventede oppholdstider, arbeidets omfang og karakter, representative værforhold og risikoforhold.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For å oppfylle kravet til værbeskyttelse som nevnt i første ledd, bør standarden NORSOK S-002N kapittel 7.9 og A.8 i tillegg A brukes.
Risikoforhold som nevnt i andre ledd, kan være ansamling av brennbare gasser, fare for økte eksplosjonstrykk og eventuell redusert tilkomst for brannbekjempelse.
Ved nybygg og modifikasjoner bør det settes krav til værbeskyttelse på et tidlig tidspunkt.

KCA Deutag og Statoil - Askepott og Oseberg H - Styring av logistikk og boreoperasjoner

Publisert: 23. april 2018

Avvik