Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 20 Ergonomisk utforming

Arbeidsområder og arbeidsutstyr skal utformes og plasseres slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger som følge av manuell håndtering, arbeidsstilling, gjentatte bevegelser eller arbeidsintensitet og liknende som kan medføre skade eller sykdom.
Arbeidsplasser og arbeidsutstyr skal også utformes og plasseres slik at faren for feilhandlinger som kan ha betydning for sikkerheten, reduseres.
Arbeidsplasser skal være lagt til rette for individuelle arbeidsstillinger.
Ved utføring av arbeidsoperasjoner fra sin normale betjeningsplass og med en god arbeidsstilling skal arbeidstakere ha sikt til å kunne forvisse seg om at arbeidet kan utføres sikkert.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

For å oppfylle kravene til utforming som nevnt i første og andre ledd, bør standardene NORSOK S-002N kapittel 6.1, 6.2, 6.3, 7.5.6, 7.8, 7.9, 8.1, 8.2 og ISO 6385 brukes.
For skjermarbeidsplasser, se aktivitetsforskriften § 34. Se også § 21.
Norges Rederiforbunds Norm for fysisk-kjemisk arbeidsmiljø på flyttbare innretninger bygget før 1.8.1995 og som opererer på norsk sokkel, kan legges til grunn som alternativ til NORSOK S-002N for de områdene som normen omfatter.

SUT-tilsyn – Maersk Drilling – Mærsk Inspirer – arbeidsmiljøforhold

Publisert: 23. juni 2020

Avvik

SUT-tilsyn - AKOFS - Akofs Seafarer - arbeidsmiljø

Publisert: 9. mars 2020

Avvik

SUT- tilsyn – Odfjell Drilling – Deepsea Yantai – arbeidsmiljø

Publisert: 7. november 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Seadrill – West Mira – arbeidsmiljø

Publisert: 14. august 2019

Avvik

Equinor - Johan Sverdrup - boliginnretning

Publisert: 12. april 2019

Avvik

Pålegg til Prosafe - Safe Zephyrus - Arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Statoil - Snorre B - Tverrfaglig tilsyn

Publisert: 11. januar 2017

Avvik

BP Norge - Valhall - Kran og løfteoperasjoner og vedlikeholdsstyring

Publisert: 2. september 2015

Avvik

Maersk – Maersk Invincible – arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 22. april 2015

Avvik

Teekay Petrojarl - Knarr FPSO - Arbeidsmiljø og logistikk

Publisert: 13. mai 2014

Avvik