Hopp til hovedinnhold

§ 7 Styring av virksomheten

Bestemmelsene som gjelder sikkerhet og arbeidsmiljø i rammeforskriften kapittel III og file://odfs01.od.local/uservolume/Regelverksorginaler_PTIL/R2011/Styringsforskriften_n.htm" \l "k2"styringsforskriften kapittel II til og med VI, gjelder tilsvarende på denne forskriftens virkeområde.
Paragraf sist endret: 25. februar 2020

Kravene i styringsforskriften kapittel II til og med VI legges til grunn med tilpasning til de risikoforholdene som transport og injeksjon av CO2 representerer.
Krav til styring av virksomheten og kvalifikasjoner følger også av § 11-8 og 11-6 i forskrift om lagring og transport av CO2 på sokkelen.