Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 75 Beredskapsorganisasjon

Beredskapsorganisasjonen skal være robust slik at den kan håndtere fare- og ulykkessituasjoner på en effektiv måte.
Ved akutt forurensning skal beredskapsorganisasjonen ivareta nødvendige funksjoner for å kunne utføre aksjoner mot akutt forurensning effektivt.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Med beredskapsorganisasjonen som nevnt i første ledd, menes det personellet, deriblant en lege, som er knyttet direkte til enhetsressursene, områderessursene, de eksterne ressursene og de regionale ressursene.
For å sikre robustheten som nevnt i første ledd, bør det ved utvelgelse av personellet legges vekt på den enkeltes utdanning og kompetanse, erfaring, fysiske egnethet, personlige egenskaper og erfaringer fra øvelser og trening.
Fare- og ulykkessituasjonene som nevnt i første ledd, omfatter også andre fare- og ulykkessituasjoner enn de definerte, sammensatte fare- og ulykkessituasjoner, stressituasjoner og situasjoner der nøkkelpersonell faller fra eller svikter.
Med nødvendige funksjoner som nevnt i andre ledd, menes blant annet aksjonsledelse, operasjon, deteksjon og kartlegging av akutt forurensning, miljø, økonomi, logistikk og informasjon.

Equinor – Johan Sverdrup – boring og beredskap

Publisert: 2. mars 2020

Avvik

Neptune Energy - Gjøa - styring av beredskap

Publisert: 14. mai 2019

Avvik

Aker BP - Skarv - Beredskap

Publisert: 4. desember 2018

Avvik

Point Resources - Balder - Beredskap

Publisert: 7. juni 2018

Avvik

ExxonMobil - Ringhorne - Styring av beredskap

Publisert: 3. mai 2017

Avvik

Statoil - Grane - Beredskap

Publisert: 17. januar 2017

Avvik

Island Offshore - Statoil - Island Frontier - Arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 7. september 2015

Avvik

ExxonMobil - Jotun A - beredskap

Publisert: 14. juli 2014

Avvik