Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 37 Stråling

Arbeidsgiveren skal sikre at helseskadelig eksponering ved lagring, bruk, håndtering og avhending av kilder som avgir stråling, unngås.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

Med stråling menes ioniserende og ikke-ioniserende stråling.
Med håndtering menes også håndtering i fare- og ulykkessituasjoner.
Forskrift om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) gjelder også for petroleumsvirksomhet.
For å oppfylle kravet om å unngå eksponering bør i tillegg Direktoratet for strålevern og atomsikkerhets
  1. veileder 1 om industriell radiografi,
  2. veileder 9 om industrielle kontrollkilder i faste installasjoner samt forskningsmessig strålebruk og
  3. veileder 13 om radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall fra petroleumsvirksomheten brukes.
For informasjon, se også innretningsforskriften § 26.

Okea - Draugen - kommunikasjonssystemer

Publisert: 10. juli 2020

Avvik

SUT-tilsyn - AKOFS - AKOFS Seafarer - boring og brønn

Publisert: 9. juli 2020

Avvik

Teekay - Petrojarl Knarr - elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet

Publisert: 12. mai 2020

Avvik