Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 35 Psykososiale forhold

Arbeidsgiveren skal sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø ved å ta hensyn til forhold som kan påvirke arbeidstakernes helse, trygghet og velferd. Det skal legges spesiell vekt på samspillet mellom krav til arbeidsytelse, arbeidstakerens opplevelse av kontroll med eget arbeid og sosial støtte i arbeidsmiljøet.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Forhold som nevnt i første punktum, kan være
  1. krav til effektivitet og arbeidsmengde i forhold til ressursene som er til rådighet for utføring av arbeidsoppgavene,
  2. arbeidets kompleksitet i forhold til kompetanse og ressurser,
  3. muligheter for variasjon og stimulans i jobben,
  4. mulighet for selvstendighet og innflytelse på viktige beslutninger,
  5. mulighet for karriereutvikling og utnyttelse av egen kompetanse,
  6. samarbeidsforhold, håndtering av uoverensstemmelser, konflikter og trakassering,
  7. arbeidsledelse, deriblant tilbakemelding og oppfølging i det daglige arbeidet,
  8. nattarbeid og alenearbeid.

Floatel International - Styring av arbeidsmiljørisiko

Publisert: 2. juli 2019

Avvik

KCA Deutag - Askepott - Arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 28. januar 2019

Avvik

Neptune Energy - Gjøa - Arbeidsmiljørisiko og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 22. januar 2019

Avvik

Equinor - Kristin - Materialhåndtering, bruk og vedlikehold av løfteutstyr, stillas/tilkomstteknikk og styring av arbeidsmiljø

Publisert: 18. oktober 2018

Avvik

Equinor/Prosafe - Safe Scandinavia - Beredskap, logistikk, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 5. juni 2018

Avvik

Stena Drilling - Stena Don - Arbeidsmiljø

Publisert: 7. oktober 2015

Avvik