Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 34 Ergonomiske forhold

Arbeidsgiveren skal sikre at arbeidet legges til rette slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldig belastning som følge av manuell håndtering, arbeidsstilling, gjentatte bevegelser, arbeidsintensitet og liknende.
Paragraf sist endret: 1. januar 2018

Forskrifter fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet med hjemmel i arbeidsmiljøloven 6. desember 2011, med ikrafttredelse 1. januar 2013, gir blant annet nærmere bestemmelser om ergonomiske forhold, herunder om tungt og ensformig arbeid og arbeid ved dataskjerm. Klargjøring av anvendelsesområde i petroleumsvirksomheten fremgår av den enkelte forskriften direkte. Det vises for øvrig til forskriftsspeil utarbeidet av Arbeidstilsynet, der det går fram hvor kravene i forskriftene som oppheves ved ikrafttredelsen av de nye forskriftene under arbeidsmiljøloven, er innarbeidet.
Ved tilretteleggingen som nevnt i første ledd, bør standarden NORSOK S-002N kapittel 6.2, 6.3.2, 6.3.3, 7.8, og 7.9 brukes.
For informasjon, se også innretningsforskriften § 20.

Odfjell Drilling – Deepsea Nordkapp – arbeidsmiljø

Publisert: 4. desember 2020

Avvik

Wintershall Dea/Seadrill – West Mira – arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 1. desember 2020

Avvik

Equinor – Veslefrikk A og B – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 19. juni 2019

Avvik

Equinor – Martin Linge – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Publisert: 15. mars 2019

Avvik

Pålegg til Prosafe - Safe Zephyrus - Arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 17. desember 2018

Avvik

Equinor - Kristin - Materialhåndtering, bruk og vedlikehold av løfteutstyr, stillas/tilkomstteknikk og styring av arbeidsmiljø

Publisert: 18. oktober 2018

Avvik

Point Resources - Ringhorne - Styring av helserisiko i arbeidsmiljø

Publisert: 24. juli 2018

Avvik

Equinor/Prosafe - Safe Scandinavia - Beredskap, logistikk, arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 5. juni 2018

Avvik

Stena Drilling - Stena Don - Arbeidsmiljø

Publisert: 7. oktober 2015

Avvik

COSL Drilling - COSL Pioneer - Logistikk og arbeidsmiljø

Publisert: 7. mai 2014

Avvik