Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 20 Oppstart og drift av innretninger

Før innretninger og deler av disse startes opp første gang eller etter tekniske modifikasjoner skal ferdigstillingen som nevnt i § 16, være gjennomført.
Ved oppstart som nevnt i første ledd, og under drift, skal i tillegg
  1. styringssystemet med tilhørende prosesser, ressurser og driftsorganisasjon være etablert,
  2. styrende dokumenter, deriblant tekniske driftsdokumenter, foreligge i oppdatert versjon og være kjent av driftspersonellet,
  3. systemer for arbeidstakermedvirkning være etablert, jf. rammeforskriften § 13,
  4. helsetjenesten være i samsvar med § 8 og
  5. bedriftshelsetjenesten være i samsvar med § 5.
Paragraf sist endret: 1. januar 2011

Med driftsorganisasjonen som nevnt i andre ledd bokstav a, menes også beredskapsorganisasjonen.
Med styrende dokumenter som nevnt i andre ledd bokstav b, menes også de retningslinjene, prosedyrene, planene og programmene som utarbeides etter denne forskriften og styringsforskriften.
For å oppfylle kravet til tekniske driftsdokumenter som nevnt i andre ledd bokstav b, bør standarden NORSOK Z-001 kapittel 4 og vedlegg A, C og D brukes. For bore- og brønnteknisk utstyr bør i tillegg standarden NORSOK D-001 kapittel 5 og vedlegg A, B og C brukes.

Aker BP - Valhall - styring av storulykkesrisiko, barrierer og beredskap i drift

Publisert: 21. februar 2020

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling - Deepsea Yantai - elektrisk anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 22. august 2019

Avvik

Equinor - Martin Linge B - Materialhåndtering, kran og løft

Publisert: 6. august 2018

Avvik

Equinor - Martin Linge - Materialhåndtering, arbeidsmiljø og beredskap

Publisert: 2. juli 2018

Avvik

Maersk - Maersk Interceptor - Gransking etter dødsulykke i forbindelse med håndtering av råvannspumpe

Publisert: 3. mai 2018

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk B - Tekniske barrierer

Publisert: 9. februar 2018

Avvik

Statoil - Norne - Lekkasjedeteksjon

Publisert: 31. januar 2018

Avvik

Statoil - Gullfaks B - Gransking av hendelse med fallende Eagle rørhåndteringskran

Publisert: 31. august 2017

Avvik

Pålegg til ENI - Goliat - Logistikk og arbeidstakermedvirkning

Publisert: 18. februar 2016

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk - Granskning av nødavstengning og akutt oljeutslipp

Publisert: 20. august 2015

Avvik