Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 46 Klassifisering

Innretningers systemer og utstyr skal klassifiseres med hensyn til konsekvensene for helse, miljø og sikkerhet av potensielle funksjonsfeil.
For funksjonsfeil som kan føre til alvorlige konsekvenser, skal den ansvarlige identifisere de ulike sviktmodiene med tilhørende sviktårsaker og sviktmekanismer, og anslå sviktsannsynligheten for den enkelte sviktmodusen.
Klassifiseringen skal legges til grunn ved valg av vedlikeholdsaktiviteter og vedlikeholdsfrekvens, ved prioritering av ulike vedlikeholdsaktiviteter og ved vurdering av reservedelsbehov.
Paragraf sist endret: 1. januar 2017

For å oppfylle kravet til klassifisering bør standarden NORSOK Z-008 brukes på området helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.
Feil (jf. funksjonsfeil), sviktmodus, sviktårsak og sviktmekanisme som nevnt i denne paragrafen, er definert i standarden NS-EN 13306.

OMV og Odfjell Drilling - Deepsea Bergen - planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner

Publisert: 23. oktober 2019

Avvik

Teekay Petrojarl - Knarr – vedlikehold av konstruksjoner og marine barrierer

Publisert: 7. oktober 2019

Avvik

Equinor og COSL – Bore- og brønnoperasjoner – Troll

Publisert: 7. august 2019

Avvik

Okea – Draugen – Pålegg etter tilsyn med vedlikeholdsstyring

Publisert: 22. juli 2019

Avvik

Aker BP - Alvheim FPSO - Elektriske anlegg

Publisert: 26. april 2019

Avvik

ConocoPhillips - Ekofisk - Elektriske anlegg og instrumentering

Publisert: 4. februar 2019

Avvik

Floatel International - Floatel Endurance - Beredskap, vedlikehold og teknisk sikkerhet

Publisert: 13. juli 2018

Avvik

Statoil - Gullfaks C - Boring, beredskap og arbeidsmiljø

Publisert: 8. februar 2018

Avvik

Stena Drilling - Stena Don - Utblåsingssikkerhetsventil (BOP) og kontrollfunksjoner

Publisert: 16. oktober 2016

Avvik

Rowan Norway - Rowan Gorilla VI - Vedlikeholdsstyring, logistikk, boring og brønnteknologi og beredskap

Publisert: 17. juli 2014

Avvik