Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 45 Vedlikehold

Den ansvarlige skal sikre at innretninger eller deler av disse holdes ved like, slik at de er i stand til å utføre sine krevde funksjoner i alle faser av levetiden.
Paragraf sist endret: 1. januar 2017

Med vedlikehold menes kombinasjonen av alle tekniske, administrative og styringsrelaterte tiltak gjennom livssyklusen til en enhet, som har til hensikt å opprettholde den i eller gjenvinne en tilstand der den kan oppfylle krevd funksjon, jf. definisjonen 2.1 (med tilhørende terminologi) i standarden NS-EN 13306.
Vedlikeholdet omfatter blant annet aktiviteter som overvåking, inspeksjon, testing, prøving og reparasjon, og det å holde orden.
Med funksjoner menes også sikkerhetsfunksjonene, jf. innretningsforskriften § 3. For disse funksjonene innebærer kravet til vedlikehold at ytelsen skal være ivaretatt til enhver tid, jf. innretningsforskriften § 8.
Med innretninger eller deler av disse menes også midlertidig utstyr.
Med alle faser menes også perioder der innretningen eller deler av denne er midlertidig eller permanent nedstengt.
Veiledning sist endret: 1. januar 2018

Pålegg - Ocean Rig – Leiv Eiriksson

Publisert: 29. mars 2019

Equinor - Sleipner - Korrosjon under isolasjon (KUI)

Publisert: 22. januar 2019

Pålegg etter tilsyn med Aker BP - Ula

Publisert: 17. desember 2018

ConocoPhillips - Eldfisk B - Tekniske barrierer

Publisert: 9. februar 2018

ExxonMobil - Ringhorne - Barrierestyring

Publisert: 3. juli 2017

Statoil - Grane - Elektrisk anlegg og Teknisk sikkerhet

Publisert: 21. mars 2017

Saipem - Scarabeo 8 - Gransking av mann over bord-hendelse

Publisert: 23. april 2015

Maersk Drilling - Mærsk Giant - Gransking av livbåthendelse

Publisert: 8. april 2015

Statoil - Snorre A - Kran- og løfteoperasjoner og styring av vedlikehold for løfteutstyr

Publisert: 27. oktober 2014

Maersk Drilling - Maersk Reacher - Alarmsystemet i borekontrollrommet

Publisert: 13. mai 2014