Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

§ 16 Installering og ferdigstilling

Under installering av innretninger og deler av disse skal det sikres at lastene som de utsettes for, ikke overskrider lastene som nevnt i innretningsforskriften § 11.
Ved ferdigstilling av innretninger skal det sikres at de oppfyller kravene i innretningsforskriften, jf. også rammeforskriften § 23 og styringsforskriften § 5. Den tekniske tilstanden til anlegg, systemer og utstyr skal opprettholdes til anleggene, systemene og utstyret tas i bruk.
Paragraf sist endret: 1. januar 2013

For å oppfylle kravet til installering som nevnt i første ledd, bør
  1. standarden DNVGL-ST-F101seksjon 10.1 til og med 10.9 brukes for rørledningssystemer av stål,
  2. retningslinjen API RP 17B kapittel 9 brukes for fleksible rørledningssystemer.
  3. Ferdigstillingen som nevnt i andre ledd, innebærer blant annet at sikkerhetssystemer funksjonstestes og verifiseres. For å oppfylle kravet bør standarden NORSOK Z-007 brukes, med følgende tillegg:
  4. standarden DNVGL-ST-F101 seksjon 10.10 til og med 10.13 bør brukes for rørledningssystemer av stål,
  5. retningslinjen API RP 17B kapittel 9.5.3 bør brukes for fleksible rørledningssystemer,
  6. standarden NORSOK R-003N vedlegg H bør brukes for løfteutstyr,
  7. standarden NORSOK D-001 kapittel 5.5 og 6.45 bør brukes for boreinnretninger,
  8. resultatet av funksjonstester sammenholdes med ytelseskrav og relevante beregninger,
  9. Norsk olje og gass’ retningslinje nr. 070 brukes der elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske systemer brukes i oppbyggingen av funksjonene.
For å oppfylle kravet til teknisk tilstand som nevnt i tredje ledd, bør standarden NORSOK Z-006 brukes for preservering.

SUT-tilsyn – AKOFS – Akofs Seafarer - elektrisk anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring

Publisert: 5. mars 2020

Avvik

SUT-Tilsyn Seadrill - West Bollsta - elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og vedlikeholdsstyring

Publisert: 22. januar 2020

Avvik

Equinor – Troll B – teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og elektriske anlegg

Publisert: 13. desember 2019

Avvik

Equinor - Johan Sverdrup - integritet på lysarmatur

Publisert: 24. oktober 2019

Avvik

SUT-tilsyn - Odfjell Drilling - Deepsea Yantai - elektrisk anlegg og teknisk sikkerhet

Publisert: 22. august 2019

Avvik

SUT-tilsyn – Seadrill - West Mira - Boring og brønnteknologi og vedlikeholdsstyring

Publisert: 26. juni 2019

Avvik

Pålegg - Seadrill - West Hercules

Publisert: 24. april 2019

Avvik

Equinor - Troll C - Teknisk sikkerhet

Publisert: 20. desember 2018

Avvik

Equinor - Martin Linge B - Materialhåndtering, kran og løft

Publisert: 6. august 2018

Avvik

ConocoPhillips - Eldfisk - Granskning av nødavstengning og akutt oljeutslipp

Publisert: 20. august 2015

Avvik