Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Tilsynsledelse

Tilsynsvirksomheten er organisert i seks hovedgrupper hvor medlemmene er hentet fra ulike fagområder. Hver hovedgruppe har en tilsynsleder som har produktansvar og formell vedtaksmyndighet.

Equinor, virksomhet til havs

Kjell Marius Auflem

Tilsynsleder

Telefon 48 06 81 16
Telefon 51 87 32 09

ConocoPhillips, Shell, Vår Energi, Neptune Energy Norge AS, Lundin, Suncor, DEA, OMV

Odd Rune Skilbrei

Tilsynsleder

Telefon 40 61 57 50
Telefon 51 87 34 16

Aker BP, Wintershall, Repsol, Total, Spirit Energy, DNO, OKEA, MOL, Wellesley, ExxonMobil, INEOS, rettighetshavere prekvalifisert som operatør, øvrige rettighetshavere

Erik Hörnlund

Tilsynsleder

Telefon 941 58 867
Telefon 51 87 34 08

Virksomhet på land, Gassco

Kjell Arild Anfinsen

Tilsynsleder

Flyttbare innretninger og boreentreprenører

Irja Viste-Ollestad

Tilsynsleder

Øvrige entreprenører, Petoro

Ingvil Tveit Håland

Tilsynsleder