Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Fagmiljøet har blant annet ansvar for mediekontakt, driften av nettstedet og sosiale medier, og utarbeiding av trykte publikasjoner. Avdelingen svarer også på generelle spørsmål fra publikum.

Inger Anda

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt