Sigve Knudsen

Direktør for juss og rammevilkår

Hilda Kjeldstad

Leder for regelverksutvikling

Jorunn Elise Tharaldsen

Fung. leder for styring og utredning

Telefon 957 23 494
Telefon 51 87 34 93