Anne Myhrvold

Direktør

Bjørn Thomas Bache

Prosjektdirektør

Ingvill Hagesæther

Tilsynsdirektør

Finn Carlsen

Fagdirektør

Sigve Knudsen

Direktør for juss og rammevilkår

Jan Arild Asbjørnsen

Organisasjonsdirektør

Inger Anda

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt