Boring og brønn

Monica Ovesen

Fagleder boring og brønn

Prosessintegritet

Torleif Husebø

Fagleder prosessintegritet

Arbeidsmiljø

Jorunn Elise Tharaldsen

Fagleder arbeidsmiljø

Logistikk og beredskap

Jan Ketil Moberg

Fagleder logistikk og beredskap

Konstruksjonssikkerhet

Geir Løland

Fagleder konstruksjonssikkerhet

Telefon 95 30 29 41
Telefon 51 87 35 87

HMS-Styring

Ole Jørgen Melleby

Fagleder HMS-styring