Boring og brønn

Monica Ovesen

Fagleder boring og brønn

Telefon 97536900
Telefon 51 87 34 18

Prosessintegritet

Torleif Husebø

Fagleder prosessintegritet

Telefon 51 87 32 61

Arbeidsmiljø

Roar Høydal

Fagleder arbeidsmiljø

Logistikk og beredskap

Jan Ketil Moberg

Fagleder logistikk og beredskap

Konstruksjonssikkerhet

Geir Løland

Fagleder konstruksjonssikkerhet

Telefon 95 30 29 41
Telefon 51 87 35 87

HMS-Styring

Gunnar Dybvig

Fagleder HMS-styring

Telefon 996 38 759
Telefon 51 87 33 87