Organisasjonsdirektør

Jan Arild Asbjørnsen

Organisasjonsdirektør

Områdeleder IT- og informasjonsforvaltning

Wenche Simonsen Eris

Områdeleder IT- og informasjonsforvaltning