Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Drift og utvikling

Avdelingen er ansvarlig for intern drift og organisasjonsutvikling og består av viktige støttefunksjoner innenfor økonomi, personalforvaltning, arkivfunksjon og IKT.

Organisasjonsdirektør

Jan Arild Asbjørnsen

Organisasjonsdirektør

Områdeleder IT- og informasjonsforvaltning

Wenche Simonsen Eris

Områdeleder IT- og informasjonsforvaltning