Organisasjonsdirektør

Jan Arild Asbjørnsen

Organisasjonsdirektør

Områdeleder IT- og informasjonsforvaltning

Wenche Simonsen Eris

Områdeleder IT- og informasjonsforvaltning

Områdeleder Økonomi-og personal

Martha Elizabeth Stouder

Områdeleder Økonomi- og personal