I Ptil har ansatte mulighet for å påvirke, jobbe selvstendig og ha en unik oversikt over næringen og industrien.

Nye ansvarsområder

I tillegg til å ha myndighetsvar for sikkerhet, arbeidsmiljø, beredskap og sikring innenfor petroleumsvirksomheten, har Ptil fått myndighetsansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø ved CO2-transport og lagring, og for fornybar energiproduksjon til havs. Dette vil prege utviklingen av og mulighetene i Ptil i årene fremover.

Kompetanse- og utviklingsmuligheter

Vi er opptatt av kompetanse og har en kultur for god kunnskapsdeling.  Kompetanseutvikling brukes som et aktivt virkemiddel for å sikre at ansatte har den nødvendige kunnskapen til å utføre oppgavene sine.

Alle nyansatte blir tatt imot på inkluderende måte med en egen fadderordning. Som nyansatt får du et godt opplæringstilbud. Vi har også et samarbeid med Universitetet i Stavanger der ansatte kan ta etterutdanning på masternivå innenfor våre kjerneområder.

Arbeidsvilkår

Som ansatt i Ptil har du ordnede arbeidsvilkår.

Vi jobber målrettet med å vedlikeholde og utvikle et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Ptil jobber aktivt med inkludering og mangfold, og som arbeidsgiver ønsker vi i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i samfunnet.

Internt er vi opptatt av arbeidstakermedvirkning og tillitsbasert ledelse.

Vi har konkurransedyktige lønnsvilkår og gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Lokalisering og fasiliteter

Vi holder til i trivelige lokaler i fine omgivelser på Ullandhaug i Stavanger kommune. Alle ansatte har egne kontorer med gode møte- og sosialiseringsområder.

Bedriftshytte

Ansatte har mulighet til å bruke bedriftshytten vår.