Søk på stillingen (søknadsfrist 29.09.2019)

Arbeidsoppgaver

 • Føre tilsyn med aktørenes styringssystemer for sikring og forebyggende arbeid mot bevisste anslag
 • Utarbeide oversikt og status på sikringsnivået i norsk petroleumsvirksomhet
 • Følge opp og eventuelt granske sikringshendelser
 • Bidra til utvikling av regelverk og standarder innen sikring
 • Utføre sikringsfaglig prosjekt- og utredningsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse fra universitet eller høgskole med relevant fagkrets
 • Relevante sertifiseringer innen sikring
 • God kjennskap til lover, forskrifter, standarder og veiledninger innen områdene sikring og samfunnssikkerhet
 • Bred erfaring fra arbeid med sikring og samfunnssikkerhet, primært fra olje- og gassnæringen
 • God erfaring og kunnskap om sikringsrisikostyring, som sikringsrisikoanalyse og utvikling og implementering av sikringsplaner
 • God kjennskap til og erfaring med barrierestyring innen sikring
 • God kjennskap til nasjonal krisehåndtering og sivilt beredskapssystem
 • Erfaring fra samarbeid med relevante sikkerhets- og beredskapsmyndigheter i Totalforsvaret
 • Erfaring fra utvikling og implementering av programmer for sikringskultur, trening og øvelse
 • Kompetanse og erfaring innen beredskapsarbeid vil bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Søkere bør ha minst 10 års relevant erfaring innenfor sikring og samfunnssikkerhet

Den som tilsettes må fremlegge gyldig helseerklæring etter forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet, samt gyldig sikkerhetsklarering til Hemmelig (H). Dersom søkeren ikke er sikkerhetsklarert fra før, må søkeren være sikkerhetsmessig skikket ift. krav gitt i Lov om nasjonal sikkerhet (Sikkerhetsloven) og Forskrift om sikkerhetsklarering og annen klarering (Klareringsforskriften) slik at klarering og autorisasjon til «H» kan gis etter tiltredelse. 

Personlige egenskaper

 • Utadvendt personlighet og gode samarbeidsegenskaper
 • Løsnings- og resultatorientert
 • Evne til å jobbe strukturert og selvstendig

Vi tilbyr

 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Bred kontakt med næringen og andre myndigheter
 • Gode muligheter til videre kompetanseoppbygging og egenutvikling
 • Et godt tverrfaglig og sosialt miljø
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fadderordning
 • Moderne IKT-løsninger
 • Moderne og innbydende lokale
 • Aktivt bedriftsidrettslag og gode treningsfasiliteter i og utenfor huset
 • Hytte ved sjøen og på fjellet

Søk på stillingen (søknadsfrist 29.09.2019)

Om Petroleumstilsynet

Petroleumstilsynet skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå innenfor helse, miljø, sikkerhet, beredskap og sikring, og gjennom dette også medvirker til å skape størst mulig verdier for samfunnet. Til dette arbeidet trenger vi dyktige og motiverte fagfolk.

Som arbeidsgiver ønsker vi i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i samfunnet med hensyn til kjønn, alder, etnisitet og funksjonsevne. Derfor blir alle kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring oppfordret til å søke jobb hos oss. Petroleumstilsynet jobber aktivt med IA-arbeid, som innebærer blant annet at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.