Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Arctic Offshore Regulators' Forum (AORF)

Arctic Offshore Regulators' Forum (AORF) er et samarbeidsforum med medlemmer fra sikkerhetsmyndighetene i USA, Canada, Russland, Island, Grønland, Finland, Sverige og Norge.

Publisert: 13. februar 2019

Hensikten med forumet er å diskutere og evaluere utfordringer og muligheter knyttet til sikkerhet, for å bidra til et høyt sikkerhetsnivå for petroleumsvirksomhet i Arktis.

Forumet hadde sitt offisielle oppstartsmøte i april/mai 2015 i Washington D.C., USA. Det første ordinære møtet fant sted under Arctic Safety Summit i Tromsø i oktober 2015, og videre møter vil finne sted halvårlig.

Norge har vært en pådriver for å få til et slikt samarbeid, blant annet ved et initiativ i forbindelse med konferansen Arctic Safety i Stavanger i oktober 2013.