Varslingsreglene i arbeidsmiljøloven ble endret 1.1.2020. Les mer her.