Mer om varsling

Varsling av kritikkverdige forhold

Varsling i arbeidslivet er at en arbeidstaker sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass (i arbeidsgiveren sin virksomhet). For utfyllende informasjon, se Arbeidstilsynets temaside.