Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Sikkerhet og ansvar

Den norske modellen for styring av sikkerheten i petroleumsvirksomheten, kan virke komplisert. Vi har derfor samlet svar på ofte stilte spørsmål om det norske regimet i en egen publikasjon. 

Publisert: 22. januar 2018

Hvem har egentlig ansvar for sikkerheten?
Hva er oljeselskapenes oppgave?
Hvem er Ptil?
Hva er tilsyn?
Hvilke plikter og rettigheter har arbeidstakerne?
Hvordan utvikles regelverket?

Med denne publikasjonen har vi forsøkt å lage en pedagogisk lærebok om sikkerhetsregimet. Målet er å bidra til innsikt og kunnskap hos de som arbeider i bransjen – og alle som er interessert i den. Publikasjonen finnes også i engelsk utgave.

Ønsker du å bestille en trykt versjon? Send en e-post til Margrethe Hervik og oppgi hvor mange eksemplarer du ønsker. Publikasjonen er gratis.