Dei fire framtidsforteljingane er basert på ei stor omverdsanalyse vi har gjort, og dei peikar i ganske ulike retningar. Om dei blir brukt på ein god måte, kan dei vera med på å sikra at avgjerslene vi tek i dag, står seg best mogleg i møte med framtida.

Du kan og lese om vårt Hovedtema for 2019: Sikker, sterk, tydeleg. Også det handlar om framtida: Temaet kjem med klar melding til aktørane i næringa – og til oss sjølv.