Målet med Dialog er å åpne opp for diskusjon om aktuelle, sikkerhetsrelaterte tema. Vi ønsker å få med deg, ditt selskap og din organisasjon i debatten. Hva er de viktige problemstillinger næringen nå står overfor? Konkret: Hvordan kan den negative trenden snus?

Sikkerheten i petroleumsvirksomheten er vårt felles ansvar.

Ved inngangen til 2017 har vi 50 års oljehistorie bak oss. Neste kapittel skrives her og nå. Valgene vi tar i dag, former framtiden.