Står sikkerheten ved et veiskille?

Den siste tiden har kostnadskutt, nedbemanning, omorganisering og effektivisering vært en grunntone i petroleumsnæringen.

Da oljeprisen falt, måtte petroleumsnæringen rigges for en ny virkelighet. Endringene var store, og de kom brått.

I en tid da alles øyne har vært rettet mot kostnadskutt, har Ptil uttrykt bekymring og stilt spørsmålet om sikkerheten nå står ved et veiskille.

Ser vi de langsiktige konsekvensene av dagens tiltak? Utfordrer vi nå ambisjonen om kontinuerlig forbedring og fortsatt risikoreduksjon?

Står sikkerheten ved et veiskille? er hovedtemaet for denne utgaven av Dialog.

Vi har stilt spørsmålet til en rekke personer i og utenfor petroleumsnæringen.

I denne utgaven kan du lese intervjuer med

  • statsminister Erna Solberg
  • statoildirektør Eldar Sætre
  • direktør Brian Salerno i amerikanske BSEE
  • oljedirektør Bente Nyland
  • professor Ole Andreas Engen ved Universitet i Stavanger og flere andre.

Åpenhet, diskusjon og dialog er en viktig forutsetning for å kunne drive petroleumsvirksomhet på en trygg og forsvarlig måte.

Spørsmålene og svarene her i Dialog er én del av ordskiftet, men utviklingen på sikkerhetsområdet angår oss alle, og vi oppfordrer også deg til å gjøre deg opp din egen oppfatning av det som skjer.

Hva mener du - står sikkerheten ved et veiskille?