Det er mange innfallsvinkler og utfordringer knyttet til temaet risiko og risikostyring.

I denne utgaven av tidsskriftet Dialog gir vi status for risikonivået i norsk petroleumsvirksomhet - og vi blir med Norsk olje og gass høyt til fjells for å utvide perspektivet på temaet.

Vi ser også til andre næringer - og har intervjuet Camilla Stoltenberg i Folkehelseinstituttet om risiko og beredskapsarbeid knyttet til pandemi.

I tillegg har vi snakket med Mannen-geolog Lars Harald Blikra om faren for fjellskred og viktigheten av å alltid være føre var. 

Forside Dialog