Utbygging av vindkraft til havs har skote fart i løpet av dei to siste
tiåra, og frå i år er det også opna for store utbyggingar på norsk sokkel.

Nok til å dekka kraftbehovet for over ein million husstandar

Områda Utsira Nord og Sørlege Nordsjø II utgjer til saman 3 600 km2
av sokkelen og gjer det mogleg å utvikla inntil 4 500 megawatt (MW)
havvind. Det nok til å dekka kraftbehovet til over ein million husstandar.

Ptil får ansvar for havvind

Ptil har fått myndigheitsansvar for sikkerheit innanfor utbygging
og drift av havvind på norsk sokkel. Det er eit nytt ansvarsområde for oss, men vi har både fagfolka og erfaringa som trengs.

Vil du lese fleire reportasjar? 

Her kan du lese fleire reportasjar frå Dialog. Du finn det og som PDf i vedlegg under. 

Ønsker du å motta Dialog i trykt versjon? Send ein e-post til Margrethe Hervik og oppgi kor mange eksemplarar du ønsker.