Vi har valgt å vie hele denne utgaven av Dialog til Piper Alpha-ulykken: Hva var det som gikk galt, hvilke konsekvenser fikk hendelsen og på hvilken måte er ulykken relevant også for dagens sikkerhetsarbeid?

Så kan man spørre: Hører ikke gamle hendelser som Piper Alpha og Alexander L. Kielland hjemme i historiebøkene? Har vi ikke tømt læringspotensialet, forbedret sikkerheten og kommet oss videre? Bør vi ikke heller fokusere på den positive utviklingen som har vært og det høye sikkerhetsnivået vi har i dag?

Svaret er nei, vi må og skal snakke om storulykkene.

Fordi de minner oss om at vi arbeider i en høyrisikonæring som igjen kan rammes av katastrofer. Fordi de viser hvor galt det kan gå – om vi ikke kontinuerlig arbeider med å forebygge hendelser, redusere risiko og forbedre sikkerheten.